Geplande startdatum
Verloskundigenpost (VPTC)
Bekend!

Door concentratie van een bevallingslocatie in de regio, vanaf de zomer 2022, zijn er grote stappen gemaakt in substitutie van zorg en juiste zorg op de juiste plek. Door intensieve samenwerking tussen de gynaecologen van het Franciscus Gasthuis en Vlietland en de verloskundigen van Verve coöperatie, zijn er goede vorderingen gehaald in het project VPTC (Verloskundig Prenataal Triage Centrum).
De planning is om per april 2023 het VPTC te openen op de locatie Vlietland van het Franciscus Gasthuis en Vlietland, waarin diverse zorgstromen van gesubstitueerde prenatale zorg zullen gaan plaatsvinden. 

dd. 01-01-2023 - Inge Ros - Vice-voorzitter

Sluiting locatie Vlietland voor geboortezorg

Gedwongen door capaciteitsproblemen heeft Franciscus Gasthuis en Vlietland besloten om per 13 juli 2022 de afdeling geboortezorg te sluiten op de locatie Vlietland Schiedam.

Verve heeft sinds 2015 gestreden voor het behoud van de locatie Vlietland voor bevallingen. Door de enorme personeelstekorten is helaas de afdeling gesloten per juli 2022.

Verve heeft goede afspraken kunnen maken met het Franciscus Gasthuis en Vlietland om de geboortezorg bereikbaar, veilig en toegankelijk te kunnen houden voor alle zwangeren uit de regio rondom Schiedam, maar ook in Rotterdam Noord-West. Zo zijn er afspraken gemaakt over extra inzet van verloskundige als achterwacht in de regio Waterweg Noord.

Er zijn afspraken over het zo optimaal inrichten van de zorg om zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar te houden en te maken voor bevallingen op de locatie Gasthuis in Rotterdam.

Er zijn extra kamers beschikbaar op de locatie Gasthuis voor bevallingen die onder leiding van de verloskundigen met de kraamzorg kunnen plaatsvinden.

En er wordt zo snel als mogelijk op de locatie Vlietland een verloskundigenpost geopend. Deze verloskundigenpost (of verloskundig prenataal triagecentrum) is bedoeld voor zwangeren die extra zorg nodig hebben tijdens hun zwangerschap. 

dd 13-07-2022 - Inge Ros - Vice-voorzitter